Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

av Peter Wallgren

I 2 Sam 21:1 berättas om de följder som kan uppstå när man bryter ett förbund. Israel hade ingått förbund med Gibeoniterna och var skyldiga att skydda deras liv, Jos 9. Men under kung Sauls regering bröt Israel detta förbund och dödade Gibeoniter. Följden blev att torka uppstod i Israel i tre år under kung Davids regering. Kungen blev tvungen att uppsöka Gibeoniterna för att få veta vad som krävdes för att de skulle välsigna Israel. Först när de hade fått sina krav uppfyllda och välsignade Israel släppte torkan.

Innan Israel bildades ingick man förbund med arabiska byar. Man lovade att inte döda invånarna, som också var helt obeväpnade. Ändå massakrerades dessa byar. Detta ligger som en förbannelse över Israel idag. Israel kan inte vänta sig någon fred förrän man gör upp med sitt förflutna.

En Israelisk historiker, Ilan Pappe, har forskat i händelserna som föregick utropandet av Israel som stat. I sin bok Den etniska rensningen av Palestina redogör han för vad han kommit fram till genom forskning i tidigare hemligstämplade israeliska dokument. Denna bok bör framför allt läsas av alla kristna. Vi kan välsigna Israel, men vi gör oss skyldiga till partiskhet om vi inte vill se verkligheten bakom statens tillblivelse. Vi bör sträva efter en försoning som innebär att araberna vill välsigna Israel, annars blir det ingen fred.

Tänk på det som står i Dan 9:26! Guds rådslut verkar vara att krig ska finnas där ända tills folken vänder om, och det verkar vara först i samband med Messias återkomst.  Kanske är det nödvändigt för att krossa det köttsliga tänkandet, det som går ut på att hävda egna ”rättigheter”. Alla folk måste lära sig att vi hellre än att hävda rättigheter, bör ta emot livet som en gåva ur Guds hand och så i kärlek ge denna gåva vidare till alla vi möter. Det kan vi göra om vi förstår att Herren har omsorg om alla som älskar honom. Vi behöver bara söka Guds rike först, så ska allt annat också tillfalla oss , Matt 6:33.

När Israel först fick sitt land genom löftet till Abraham och sedan intog det under Josuas ledning, var det inte genom mänsklig styrka de fick det. Både löftet och intagandet var fyllda av Guds underverk. Dagens Israel har inte inväntat Guds tilltal. Istället har man tagit landet genom list, lönnmord och svek. Jag önskar verkligen alla judar det land de längtar efter. Det beskrivs i Jesajas 60:e kapitel. Men det landet kan bara fås genom att ta emot Messias, Konungen.

Peter Wallgren

”Budskapet om nåden behöver vi alla höra om och om igen”

Madeleine Wallgren söker svar i Bibeln på människors svåra frågor

“Vår ambition är att ge svar åt dem som brottas med problem av olika slag”, säger teologen och bibelläraren Madeleine Wallgren som driver Vingårdens förlag tillsammans med sin make Peter. (Foto: Privat)

Av Thomas Manfredh 10 oktober 2022 05:00

I drygt 40 år har Madeleine Wallgren och maken Peter undervisat om inre helande från det som gör livet svårt för många människor. Hela tiden med Bibeln som grund.

– Det är Guds nåd att vi orkat göra allt detta under så många år, säger hon.

År 1972 kom Madeleine Wallgren till tro genom Jesusrörelsen, en kristen förnyelserörelse som startade i USA och spred sig över västvärlden. Där lärde hon känna kristna från olika kyrkor och sammanhang.

– Redan som nykristen visade Herren att min livsuppgift var att bygga broar och undervisa allt Guds folk om hur man bygger sitt liv på Kristus, berättar Madeleine.

Hon arbetade några år som präst i Svenska kyrkan, samtidigt som Peter tjänstgjorde som tandläkare. Men båda upplevde att Gud kallade dem till en annan uppgift.

– Jag längtade efter att få mer utrymme för bibelundervisning än prästyrket tillät och efter att vi gifte oss började vår gemensamma dröm ta form, förklarar hon.

1984 sa Madeleine och Peter upp sig från sina anställningar och satsade allt på sin vision – att arbeta på heltid med bibelförankrad kristen undervisning.

Vingården, som verksamheten kallas, är ett bokförlag med korrespondensbibelskola och möjligheter till själavårdande samtal. Det är en ideell förening, och den är inte kopplad till något samfund.

– Vi lever och verkar i tro på att Herren förser oss med det vi behöver. Och Herren har varit god mot oss, säger hon.

Ett 50-tal böcker har getts ut, varav Madeleine skrivit 30. Hur man blir fri från känslor av att vara oönskad, anorexi, cancer, kvinnan som förkunnare, samt ett par biografier, är några exempel på utgivningen.

– I själavården har vi mött många kristna som fruktar helvetet. Men Bibeln talar inte om eviga straff. Guds eld är avsedd att rena och förvandla, säger Madeleine som studerat ämnet ingående.

Grundtexter ger svar

Hon söker ofta svar på frågorna i den grekiska och hebreiska grundtexten, och lägger stor vikt vid att vara så bibeltrogen som möjligt.

Med inlevelse berättar hon om deras livsprojekt, där även ljudböcker, dvd-inspelningar och Youtube-filmer ingår. Karismatiska uttryck är ett naturligt inslag i det som förmedlas.

Deras inställning i teologiska frågor har lett till kritik från dem som inte håller med, oftast utan att de läst böckerna, menar hon och pekar på risken att det kristna budskapet blir urvattnat:

– Vi tycker det är viktigt hålla fast vid Bibelns ord även när det blir en stötesten. Det finns bara en väg in i Guds rike, och det är genom Jesus Kristus, säger hon med övertygelse i rösten.

– Men vi får aldrig skrämma människor till tro, förtydligar hon sitt resonemang.

Får positiv respons

Hon berättar om den respons de får på sin undervisning:

– Många har genom åren hört av sig och berättat om hur de blivit hjälpta när de tagit del av vår undervisning. Det gläder oss mycket och ger oss inspiration att arbeta vidare.

Tidigare har de haft undervisningshelger i församlingar runt om i landet, vilket gett aktualitet åt deras arbete. Men krafterna räcker inte riktigt till längre.

– Numera koncentrerar jag mig på att läsa, studera och skriva. Jag håller på att skriva en bok med arbetsnamnet “Kan Guds nåd överdoseras?” Mitt svar är nej, den kan inte överdoseras.

– Budskapet om nåden behöver vi alla höra om och om igen. Det är en kraft till förvandling, men inte en licens att synda.

Fakta: Madeleine Wallgren

  • Bor: Perstorp i Skåne.
  • Aktuell: Fyller 70 år den 10 oktober.
  • Familj: Maken Peter.
  • Gör: Skriver och ger ut böcker på Vingårdens förlag tillsammans med Peter.
  • Utbildning: Fem års studier i teologi vid Lunds universitet.
  • Tidigare: Varit pastor i frikyrkoförsamlingar och arbetat som präst.
  • Intressen: Djur och natur.

Thomas Manfredh, reporter på Dagen