Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

Jesu berättelse i Luk 16:19-31 i nytt ljus. Finn ut hur hans åhörare uppfattade berättelsen utifrån sin kultur och sitt perspektiv. Du kommer att bli förvånad över hur det skiljer sig från den traditionella infallsvinkeln vi ofta hört!

Utifrån kontexten kan vi se att berättelsen är en profetia om judafolkets och hedningarnas framtid.
Del 2 går bl a igenom de använda grekiska ordens betydelse, vilket ger en rätt annorlunda förståelse av budskapet.