Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

av Francis Frangipane Guds planer är fulla av överraskningar Oavsett hur sann en vision från Gud må vara, fullbordas den inte på det sätt vi föreställer oss. Alla våra förväntningar är ofullständiga. Faktum är att våra idéer ofta blir de mest luriga hindren mellan oss och den framtid Gud planerat
Utdrag ur ”Kom in i Guds vila!” Abraham kallas i Bibeln för trons fader. Vill vi lära oss det vä­sentligaste om trons liv, bör det alltså vara en god idé att vi vänder oss till honom. Om vi jämför hans liv med hur många uppfattar att en andefylld trosmänniska ska
av Peter Wallgren I 2 Sam 21:1 berättas om de följder som kan uppstå när man bryter ett förbund. Israel hade ingått förbund med Gibeoniterna och var skyldiga att skydda deras liv, Jos 9. Men under kung Sauls regering bröt Israel detta förbund och dödade Gibeoniter. Följden blev att torka
Att kontrollera sin kropp Aposteln Paulus såg på sin kropp och hanterade den näs­tan som vår häst: Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. 1 Kor 9:27 (NT-81) Ser du att inte ens en
Det är du som väljer och styr din kropp! Efter att du blivit nyskapad kan du välja i varje situation mellan att följa köttet eller anden! Man kan alltså vara född på nytt och ha evigt liv i sin ande, och likväl leva köttsligt. Många förblir köttsliga kristna i hela
Följder av syndafallet och synen på vår kropp Efter fallet förmörkades alltså människans ande, som var skapad till att ha kontakt med Gud, och den blev satt ur funktion. Hennes själ invaderades av den nye gudens tankar – tankar av fruktan och själviskhet – därför att djävulen vet att han
Det är Anden som gör levande; köttet är till inget nyttigt. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Joh 6:63 I ditt kött bor inget gott. Absolut ingenting som Gud kan använda sig av. Ibland vill fienden få oss att tro att det i alla
”Budskapet om nåden behöver vi alla höra om och om igen” Madeleine Wallgren söker svar i Bibeln på människors svåra frågor “Vår ambition är att ge svar åt dem som brottas med problem av olika slag”, säger teologen och bibelläraren Madeleine Wallgren som driver Vingårdens förlag tillsammans med sin make
Många förväxlar själens hunger med andens hunger. Så hur kan jag skilja mellan anden och själen? Hebr 4:12 säger att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en
Fem gånger upprepas detta bud i Skriften, både i Gamla och Nya testamentet.[1] Jesus svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”Luk 10:27 Den kärlek Herren
Varför blir vi ibland irriterade, eller åtminstone frestas till det? Är inte orsaken månne att vi inte lever i Guds vila och inte ser på vår tillvaro som han ser den? Vi kan bli irriterade när saker och ting inte lyckas för oss, det vill säga att det tar längre
”Du som är så mycket för det här med sådd och skörd, du kan väl ge en rejäl gåva till vårt arbete.” ”Gud har visat mig att du ska ställa din kunskap och dina gåvor till förfogande i det här arbetet. Då ska du bli välsignad.” Tack, jag är redan
Fil 1:6  Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.  Gud påbörjar aldrig ett projekt som han inte slutför. I vår mänskliga svaghet har säkert både du och jag en hel del oavslutade projekt. Vi kanske
Fienden försöker lura oss genom att klä ut sig till fåraherde. Han klär sig i fårakläder, för att fåren ska känna sig hemmastadda, men ett sant får låter inte lura sig. Det ser inte på det yttre; det litar inte ens på sitt luktsinne, utan det lyssnar till herdens röst.  När Jesus
Fåren känner igen sin herdes röst och följer honom. Lammen har ännu inte lärt sig eftersom det krävs mognad och träning att känna den. Det berättas om en man som var på resa i Mellanöstern. En dag vilade han uppe på en kulle med utsikt över ett vattenhål, dit herdarna
Apg 2:3, 4  Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Judas v 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra
Lynn Clark fick för ett antal år sedan en syn med ett angeläget budskap. Hon såg en utsträckt hand från himlen och ett finger som drog en linje i sanden. Hon visste genast i sin ande att det va Guds hand. Jag hörde: ”Du kan inte längre vara min otrogna,
av Peter Wallgren Vi tänker oss oftast splittring som ett verk av fienden, kanske i sam­ar­bete med illasinnade människor. Vi vet att vår själafiende önskar splittra Guds folk, åstadkomma villoläror, inge högmod som gör att vi samlar lärjungar kring oss själva i stället för att föra dem till Herren osv.
Bygger inte hela trosrörelsen på en falsk grund? Många menar det. Men det beror i så fall på att rörelsen blev ”kidnappad”. Jag är övertygad om att det var den helige Ande som införde en djupare tilltro till Guds ord. En sund undervisning om tro är ju ett centralt tema
Uppfattningen och förhoppningen om att allt som gått sönder i skapelsen en dag ska återupprättas, helas och återfå den ställning Gud avsåg i begynnelsen har funnits i tusentals år. Om det vore en villfarelse borde Jesus ha avvisat den förhoppningen när hans lärjungar, som trodde på denna lära, frågade honom: