Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

Videoinspelningar med Madeleine Wallgren

Vågar du leva i Guds ljus som avslöjar alla hemliga rum och motiv? I nästa liv kan du inte dölja dina tankar och begär, varför det är hög tid att lära sig leva genomskinligt redan här och nu.

Del 1: Jesus är världens ljus, Joh 8:12, men det krävs mod att närma sig Honom. Allt vi försökt dölja för omvärlden av falska motiv och oärlighet avslöjas. Att närma sig Jesus innebär en dom över våra liv redan här och nu, Joh 3:17-21, men valet mellan mörker och ljus är vårt. Hur blir det då när vi går över till andra sidan?

Vågar du leva i Guds ljus som avslöjar alla hemliga rum och motiv? I nästa liv kan du inte dölja dina tankar och begär, varför det är hög tid att lära sig leva genomskinligt redan här och nu. Obekända synder, dåliga vanor och eftergifter för lustar och begär följer med oss när vi dör. Därför så viktigt att vi här och nu lär oss att leva i Ljuset. Domen sker utifrån det ljus vi har. Grundtextens olika ord för att beskriva mörkrets boningar. Om riskerna med att söka människors bekräftelse. 6 min in i programmet om ”helvetet” – ett ord som inte ens förekommer i grundtexten! Kamelen och nålsögat.

Vad som hindrar inträdet i Guds rike: bland annat stolthet och högmod. Skamkänslorna när vi inte längre kan dölja våra innersta tankar och motiv, leder till att en del frivilligt väljer mörkrets boningar.

Del 4