Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

Vinpressen

I en vingård finns det vinpressar där saften från vindruvorna pressas ut och separeras från skalen. Syftet med vårt liv på jorden är att bli så lika vår Frälsare Jesus Kristus som möjligt. För att åstadkomma detta får vi periodvis uppleva Guds fostran. Köttet, den gamla naturen som står emot anden, behöver pressas ut. Guds ord, som är skarpare än något tveeggat svärd, förmår att skilja ande och själ år, Hebr 4:12. Därför ser du mycket av Guds ord på denna blogg.

De som vägrar vända om från synden kommer en dag att hamna i Guds vredes vinpress, Upp 14:19; 19:15. Även här är syftet att skilja slagget från det äkta och rena – det som har sitt ursprung i Gud själv.

Namnet Vinpressen är dubbeltydigt. Vingården är ju namnet på vår organisation som bland annat driver ett bokförlag. Böcker trycks ofta i tryckpressar. När vi började Vingården på 1980-talet hade vi faktiskt egna tryckpressar för att göra bokomslag och inlagor.

Om Madeleine och Peter Wallgren

Till höger: Madeleine Wallgren, teolog, författare, bibellärare

Under min  uppväxt var jag en sökare och funderade mycket över meningen med livet. Som ett led i mitt sökande började jag efter gymnasiet studera teologi i Lund, studier som dock snart ledde till att barnatron smulades sönder.

1972 kom jag i kontakt med Jesusrörelsen och fick möta Jesus Kristus som min Frälsare och Herre. Under studieåren lärde jag känna kristna från alla sammanhang. Redan som nykristen visade Herren att min livsuppgift var att bygga broar och undervisa allt Guds folk om hur man bygger sitt liv på Kristus

Peter blev tandläkare ett år senare. Även Peter var en sökare under sin uppväxt och tron mognade fram efterhand.

Vi arbetade i våra yrken under 8 respektive 7 år, varefter vi gick en ettårig bibelskola. Under det året började visionen om Vingården ta form. Vingården skulle bli en plats där de som brottas med problem av olika slag kunde få svar och hjälp med sina frågor.

1971 påbörjade jag fem års teologiska studier vid Lunds Universitet med speciell tonvikt på att lära mig Bibelns grundspråk, grekiska och hebreiska. Jag hade förmånen att bli undervisad av namnkunniga professorer som Gustaf Wingren, Carl-Gustaf Andrén, Sven S. Hartman, Bengt Hägglund i dogmatik, Tryggve Kronholm i hebreiska, Tryggve Mettinger i NT:s exegetik. För två betyg tenterade jag för Birger Gerhardsson. I GT:s exegetik, två betyg för prof Gillis Gerleman.

Min prästvigning för för Lunds stift ägde rum 1976. Min handledare var Ingrid Persson, en av de tre första kvinnor som vigdes till präster. Under de följande åtta åren tjänade jag i olika församlingar och fick många nyttiga erfarenheter. Sedan följde en termins studier på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem (STI) där Göran Larsson då var direktor och lärare. Dessutom fick vi bland annat under några veckor besök av dåvarande biskopen i Göteborgs stift Bertil Gärtner som också delade med sig av sin kunskap och visdom.

Jag längtade efter att få mer utrymme för just bibelundervisning än prästyrket tillät och sedan Peter och jag gift oss började äntligen vår gemensamma dröm ta form: en egen heltidsbibelskola.

Vingården började som en ettårig, helt fristående internatbibelskola. Eleverna kom med en hunger att få lära känna Herren på ett djupare plan, ivriga att få studera och praktisera Ordet.

Under tiden blev jag mer medveten om en längtan jag hade haft under lång tid, men inte klart hade förstått – att få lov att skriva ner min undervisning. Detta blev början till Vingårdens Korrespondensskola som började 1984.

Nu började jag också skriva böcker, varav flera tillkommit utifrån mina egna erfarenheter. Peter har författat några böcker, men även varit delaktig med korrektur och kompletteringar i flera av mina. Böckerna handlar ofta om problem som vi själva brottats med och som Herren visat lösningar på eller problem vi mött i själavården.

Under åren har vi rest mycket på fria kallelser och haft undervisningshelger över hela landet, men även utomlands, bl a Polen. Vi har upprepade gånger hållit veckolånga undervisningskonferenser i ämnet ”Christian Psychology” på den kristna akademin i Lettland, Latvian Christian Academy.

Jag har även tjänat som pastor inom frikyrkan på några olika platser. Själavård tar också upp mycket av vår tid.

Peter Wallgren, bibellärare, tandläkare.

Teologi – vår tro

Ekumenik ligger oss varmt om hjärtat, men inte den ekumenik som består av minsta gemensamma nämnare. Vi står för en klassisk evangelisk, karismatisk tro där bibelordets auktoritet är överordnad allt annat. Människors tankar och uppfattningar och erfarenheter och uppenbarelser måste underordnas Skriften.

För att komma så nära Bibelns ursprungliga budskap studerar jag ofta grundtexten och jämför med hur viktiga ord och uttryck används på olika ställen i Skriften. Detta har ibland lett oss till att se sådant som varit fördolt på grund av gängse traditionella uppfattningar. Viss kritik har då varit förståelig, men för dem som har ett öppet sinne och vill pröva utifrån Skriften likt Paulus åhörare i Berea, kommer att finna att traditionen i vissa stycken kan ha haft fel.