Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

Videoserie på 13 delar. Varje del är på 30 min.

Del 1


”Jag vill älska Gud, men hur kan jag? Jag vill lovsjunga Gud, men hur kan jag när jag vet att han kommer att skicka majoriteten av alla människor till att plågas i ett helvete utan slut

Ett noggrant studium av Bibelns grundtext avslöjar gamla infallsvinklar som gick förlorade på 400-talet.

Är man vaken, sovande eller medvetslös fram till uppståndelsen och Jesu tillkommelse? Vad menar Jesus när han säger att Guds egendomsfolk ska kastas ut i mörkret utanför och gråta och skära tänder? Matt 8:12; 21:31; 23:13. Ändå är Guds vilja att alla ska bli frälsta.

Del 2

Om arvssynd visavi verksynd och vårt ansvar för våra gärningar. I vårt naturliga tillstånd är vi syndare, men tack vare Kristus är alla människor försonade med Gud och vägen till Guds rike öppen. Varför upplever då somliga “helvetet” när de går över gränsen?

Del 3


Finns det belägg i grundtexten för straff utan slut? Vad visar Skriften att orden aion, aionos (grek) resp olam (hebr) betyder – ord som oftast översätts med evig, evigt, eller världen. Ett studium som ger nytt ljus över Skriften.

Del 4

Madeleine förklarar hur grundtextens ord för tidsålder fördunklades och översatts med evighet också där det är uppenbart att det inte kan betyda det. Läran om eviga straff uppstod i kyrkohistorien pga Augustinus feltolkning av orden aeternus och seculum i Vulgata, den latinska översättningen av Bibeln, och hur detta följt med i moderna översättningar. Donatisterna – den första frikyrkorörelsen.

Del 5

Vi går igenom olika termer och betydelser av ordet ”straff” i Bibeln. Gud har olika planer för olika tidsåldrar. Men målet är att Gud ska upprätta allt, Apg 3:21 m fl och till slut ska Gud bli allt i alla, 1 Kor 15:28 .

En kort intervju om uppståndelsen.

Del 6

Olika ord för ”straff” och deras översättning. Följder av Augustinus bibeltolkning. Några tidiga kyrkofädernas syn på straffen.

Del 7

Den rike mannen och Lasarus i Luk 16.

Syftet med Jesu besök och proklamation av evangeliet i dödsriket.

Del 8

Jesus tog fångar i dödsriket. Dödsrikets karaktär och vilseledande uppenbarelser av detta. Domen står i relation till det ljus vi fått. Vad innebär eldsjön i Uppenbarelseboken? Vår dom sker i relation till det ljus vi äger. Har Gud misslyckats med sin plan? Blir Gud allt i alla till slut?

Del 9: 

Gehenna och eldsjön. Eldsjön finns framför Guds tron. Guds förbud att låta barn gå genom eld vittnar om eldsjöns karaktär av samvetets reningseld. Begreppet att förlora sin själ. Att kunna leva i elden och döpas med eld. Svavel som antikens reningsmedel. Tvångsmässigt vittnande. Guds omsorg.

Del 10: 
Den symboliska betydelsen av agnar. Att mista sitt liv för att vinna det. Följder av att tro på ett evigt helvete. Jesu verk var större än Adams fall. Omöjligheten att älska någon under hot. Andens överbevisning och nåden som fostrar. Jesus ska dra alla till sig. Syftet med falska helvetesuppenbarelser.

Del 11: 
Varför vi utestängdes från Livets Träd i Eden. Obiblisk syn på helvetet får följder, exempelvis Bloody Mary’s avrättningar. Frågor om självmord besvaras. Ett par nära-döden-upplevelser. Varför jordelivet är svårt. Äktheten i NDUer bör bedömas av frukten som följer på dem. Jesu djupa medkänsla.

Del 12: 
Guds plan att upprätta hela skapelsen och sammanfatta allt i Kristus. Vi var alla utvalda innan världens grund blev lagd. Sist av alla berövas döden all sin makt.

Del 13: 
Tidsålderns avslutning med uppryckandet, Jesu återkomst, domen mellan getterna och fåren och det åtföljande tusenåriga riket. Djävulens sista insats. Nebukadnessars brinnande ugn som profetisk förebild på eldsjön. Återblick på ämnet.