Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

Bibelundervisning med Madeleine Wallgren

Klicka på länkarna (=de gröna rubrikerna) nedan för att se filmerna. De är på ca 30 min vardera.

Konfrontationsrädsla

Sund och ohälsosam fruktan

Madeleine går igenom bibliska exempel på hur felvänd fruktan lett människor vilse.

Ur innehållet:
Sann gudsfruktan.

  • Att se med andens ögon på omständigheter.
  • Varför Job och aposteln Petrus blev sållade.
  • Gideons fruktan som vändes till mod.
  • Hur traumatiska händelser från tidig barndom kan etablera osund fruktan.
  • Fruktan för att överlåta sig helt åt Gud.
  • Fruktan som ett monster
  • Att låta friden leda oss, mm

Serien består av 5 timmars undervisning fördelat på 10 avsnitt. Du kan beställa hela serien på DVD eller Bluray här.

Den rike mannen och Lasarus

Jesu berättelse i Luk 16:19-31 i helt nytt ljus! Jag är rätt säker på att du inte du förstått denna berättelse på detta sätt tidigare! Finn ut hur hans åhörare uppfattade berättelsen utifrån sin kultur och sitt perspektiv. Du kommer att bli förvånad över hur det skiljer sig från den traditionella infallsvinkeln vi ofta hört!

Utifrån kontexten kan vi se att berättelsen är en profetia om judafolkets och hedningarnas framtid.
Del 2 går bl a igenom de använda grekiska ordens betydelse, vilket ger en rätt annorlunda förståelse av budskapet.

Vågar du närma dig Ljuset?

Vågar du leva i Guds ljus som avslöjar alla hemliga rum och motiv? I nästa liv kan du inte dölja dina tankar och begär, varför det är hög tid att lära sig leva genomskinligt redan här och nu. Del 1: Jesus är världens ljus, Joh 8:12, men det krävs mod att närma sig Honom. Allt vi försökt dölja för omvärlden av falska motiv och oärlighet avslöjas. Att närma sig Jesus innebär en dom över våra liv redan här och nu, Joh 3:17-21, men valet mellan mörker och ljus är vårt. Hur blir det då när vi går över till andra sidan?

Serien består av 5 delar på vardera 30 minuters undervisning. Du kan också köpa den som DVD el Bluray här.

Självförtroende eller Kristusförtroende, del 1-5 (av 14)

Det självförtroende som profana böcker undervisar om är inte det självförtroende du behöver som kristen! Du kan få något mycket bättre och stabilare, något som inte är förankrat i dig själv – nämligen ett Kristusförtroende! Se videorna och få nya insikter som kan förvandla din syn på både dig själv och Herren!

Serien består av 14 delar med vardera 30 minuters undervisning och läggs ut efterhand. Du kan även beställa serien på DVD el Bluray här.

Vad händer efter döden?

”Jag vill älska Gud, men hur kan jag? Jag vill lovsjunga Gud, men hur kan jag när jag vet att han kommer att skicka majoriteten av alla människor till att plågas i ett helvete utan slut?”

Ett noggrant studium av Bibelns grundtext avslöjar gamla infallsvinklar som gick förlorade på 400-talet.

Är man vaken, sovande eller medvetslös fram till uppståndelsen och Jesu tillkommelse? Vad menar Jesus när han säger att Guds egendomsfolk ska kastas ut i mörkret utanför och gråta och skära tänder? Matt 8:12; 21:31; 23:13. Ändå är Guds vilja att alla ska bli frälsta, 1 Tim 2:4.

Läs gärna vår bok ”Tidens fullbordan” parallellt med att du ser videorna!

Serien är på 13 delar och läggs ut efterhand. Du kan köpa hela serien på DVD el bluray här.