Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

Lynn Clark fick för ett antal år sedan en syn med ett angeläget budskap. Hon såg en utsträckt hand från himlen och ett finger som drog en linje i sanden. Hon visste genast i sin ande att det va Guds hand.

Jag hörde: ”Du kan inte längre vara min otrogna, otuktiga brud.” Jag började förstå att det funnits en gråzon där kyrkan under ganska lång period befunnit sig i sin ljumhet och var Far har varit tålmodig och väntat. Men – nu har han börjat förbereda sin sons brud på att göra sig redo, för snart kommer Fadern att säga till sin son att gå!

Herren visade mig att det inte längre är acceptabelt att befinna sig i gråzonen. Vilken gemenskap har mörker med ljuset? Linjen har nu dragits och det är antigen svart eller vitt och vi måste välja vilken sida vi vill stå på. Grått representerar brudens ljumhet. Sedan linjen dragits är det inte längre okay med våra lustar efter världens nöjen, våra idoler och annat som representerar den otrogna och otuktiga bruden, för detta gör brudgummen sjuk.

Det var som om vetet och ogräset började åtskiljas. Den falska kyrkan blev skild från den äkta. Jag tror att den äkta Kristi brud lämnar denna världens system och den ljumma kyrkans standard. Snart blir det uppenbart vilka som tillhör Kristus och vilka som tillhör den falska kyrkan – de som predikar en Jesus som den tidiga kyrkan inte skulle känna igen.

Gud börjar åtskilja det dyrbara från det avskyvärda och då kommer Guds rena ord att välla fram och börja avslöja många lögner. Guds rest börjar vända sig till det som är rent.

Väckelse kommer och detta är vad som krävs: ett heligt folk, avskilt för en helig Gud. Ett folk som talar ut Guds rena och oförfalskade ord som bringar sanning till en döende värld och många kommer att bli befriade.

Fritt översatt med tillstånd från ”I saw the line in the sand” av Lynn Clark

Innan Jesus kommer tillbaka för att hämta hem sin brud kommer laglösheten att tillta och kärleken att svalna hos de flesta (Matt 24:12). Många ska komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra (Matt 24:10). I min bok Återerövra din första kärlek kan du läsa mer och få hjälp att blåsa liv i din kärleksrelation. Lyssna också på undervisningen ovan!

Återerövra din första kärlek av Madeleine Wallgren