Vinpressen

Bibelundervisning från Vingården - Peter och Madeleine Wallgren

Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära.

Rom 15:7

Varje gång du upptäcker en brist eller ofullkomlighet hos din syster eller broder står du inför ett viktigt val. Du kan välja att notera den, lägga den på minnet och kanske till och med tala med andra om den. När du begrundat bristen ett tag har den ännu större plats i ditt sinne, och du börjar bli irriterad och arg – inte bara på bristen, utan på hela personen. Risken är nu stor att du upptäcker ännu fler brister, eftersom du mer eller mindre söker dem. Genom detta beteende försvarar du så din första synd; att du öppnade dörren för kritikens ande.

Det var du som fattade beslutet att ta på dig kritikens glasögon och det var du som beslutade dig för att behålla dem på. Iklädd dessa effektiva glasögon börjar du snart se fel och brister hos fler. En dag finns det kanske inte någon kvar i församlingen som du kan älska, respektera och se upp till. Du har bara förakt kvar.

Den goda nyheten är att du kan välja kärlekens glasögon istället!

1 Petr 4:8 Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.

Ords 10:12 Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet.

Dina känslor vill predika för dig hur du ska se på din felande broder och syster, men det finns ingen uppmaning i Skriften att vi ska lyssna till känslornas budskap. Du har fått en fri vilja, och tack vare den kan du styra ditt liv i lydnad för Guds Ord. Tro att Ordet är sant som säger att ”Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss”, Rom 5:5.

Välj att tro gott om din nästa. Välj att tala gott om honom eller henne. Se henne såsom Gud ser henne, nämligen som fullkomlig i Kristus.

När vi i tro väljer att se på varandra som renade och fullkomliga i Jesus Kristus, hjälper vi varandra att snabbare förvandlas till hans avbilder.

1 Petr 1:22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.

Ef 2:4 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.

Välj nu! Ta på dig trons och kärlekens glasögonen och se till att de sitter fast på näsan när du träffar dina trossyskon nästa gång!

(c) Madeleine Wallgren